پروژه 24  - دانلود تحقیق و پروژه

پروژه 24 - دانلود تحقیق و پروژه

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

طرح توجیهی تولید آب مقطر و آب اسید - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید آب مقطر و آب اسید - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید آب مقطر و آب اسید مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه تعهد شغلی به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه تعهد شغلی به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه تعهد شغلی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه تعارض کار-خانواده به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه تعارض کار-خانواده به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه تعارض کارخانواده

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی به زبان فارسی و انگلیسی و فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی به زبان فارسی و انگلیسی و فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی به زبان فارسی و انگلیسی و فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی ویس بورد (ODQ) بهمراه توضیحات و مقاله به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی ویس بورد (ODQ) بهمراه توضیحات و مقاله به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی ویس بورد (ODQ) بهمراه توضیحات و مقاله به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پرسشنامه بازخورد به کارکنان در شغل (هاکمن و اولدهام) Feedback Scale

پرسشنامه بازخورد به کارکنان در شغل (هاکمن و اولدهام) Feedback Scale
پرسشنامه بازخورد به کارکنان در شغل (هاکمن و اولدهام) Feedback Scale

توضیحات بیشتر

دانلود 22,750 تومان

پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی Job Engagement Questionnaire به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی Job Engagement Questionnaire به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی Job Engagement Questionnaire

توضیحات بیشتر

دانلود 22,750 تومان

پرسشنامه آزمون خود پنداره راجرز به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه آزمون خود پنداره راجرز به فرمت ورد و قابل ویرایش
آزمون خود پنداره راجرز

توضیحات بیشتر

دانلود 22,750 تومان

آزمون SCL 90 - شخصیت شناسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

آزمون SCL 90 - شخصیت شناسی به فرمت ورد و قابل ویرایش
آزمون SCL 90 شخصیت شناسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پرسشنامه اختیار در شغل (هاکمن و اولدهام) به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه اختیار در شغل (هاکمن و اولدهام) به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه اختیار (هاکمن و اولدهام)

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پرسشنامه احساس انرژی در محیط کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه احساس انرژی در محیط کار به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه احساس انرژی در محیط کار

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پرسشنامه سلامت عمومی به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه سلامت عمومی به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه سلامت عمومی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ- 12 سوالی) به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ- 12 سوالی) به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ 12 سوالی)

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه کامل زوجی اینریچ به همراه توضیحات

پرسشنامه کامل زوجی اینریچ به همراه توضیحات
پرسشنامه کامل زوجی اینریچ به همراه توضیحات

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم

کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم
کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم

توضیحات بیشتر

دانلود 37,700 تومان

تحلیلى بر روابط دختر و پسر، ازدواج و خانواده

تحلیلى بر روابط دختر و پسر، ازدواج و خانواده
تحلیلى بر روابط دختر و پسر، ازدواج و خانواده

توضیحات بیشتر

دانلود 37,700 تومان

سورس کد برنامه نمایش جدول ضرب به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه نمایش جدول ضرب به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه نمایش جدول ضرب به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه مساحت مربع و مستطیل به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه مساحت مربع و مستطیل به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه مساحت مربع و مستطیل به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه محاسبه مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه محاسبه مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه محاسبه مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه مجموع اعداد یک تا n به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه مجموع اعداد یک تا n به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه مجموع اعداد یک تا n به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه کوچکترین و بزرگترین عدد به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه کوچکترین و بزرگترین عدد به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه کوچکترین و بزرگترین عدد به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه ک.م.م و ب.م.م به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه ک.م.م و ب.م.م به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه کمم و بمم به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه فرمول هرون و مساحت مثلث به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه فرمول هرون و مساحت مثلث به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه فرمول هرون و مساحت مثلث به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

سورس کد برنامه دنباله فیوبناچی به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه دنباله فیوبناچی به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه دنباله فیوبناچی به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

سورس کد برنامه چاپ لوزی بوسیله ستاره سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه چاپ لوزی بوسیله ستاره سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه چاپ لوزی بوسیله ستاره سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

سورس کد تبدیل حروف کوچک به بزرگ به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد تبدیل حروف کوچک به بزرگ به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد تبدیل حروف کوچک به بزرگ به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه نمایش زیر مجموعه ها به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه نمایش زیر مجموعه ها به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه نمایش زیر مجموعه ها به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس برنامه میانگین سه عدد به زبان سی پلاس پلاس

سورس برنامه میانگین سه عدد به زبان سی پلاس پلاس
سورس برنامه میانگین سه عدد به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه مساحت دایره به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه مساحت دایره به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه مساحت دایره به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه فاکتوریل به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه فاکتوریل به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه فاکتوریل به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه عدد اول به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه عدد اول به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه عدد اول به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه صدا دار و بی صدا به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه صدا دار و بی صدا به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه صدا دار و بی صدا به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

سورس کد برنامه حل مسئله و بازی برج هانوی به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه حل مسئله و بازی برج هانوی به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه حل مسئله و بازی برج هانوی به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه حقوق کارمند به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه حقوق کارمند به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه حقوق کارمند به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس برنامه توان 2 اعداد رندم به زبان c++

سورس برنامه توان 2 اعداد رندم به زبان c++
سورس برنامه توان 2 اعداد رندم به زبان c

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس پروژه بازی حدس عدد به زبان سی پلاس پلاس

سورس پروژه بازی حدس عدد به زبان سی پلاس پلاس
سورس پروژه بازی حدس عدد به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

طرح لایه باز اعلامیه تشییع بصورت Word و Psd

طرح لایه باز اعلامیه تشییع بصورت Word و Psd
طرح لایه باز اعلامیه تشییع بصورت Word و Psd

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

تحقیق حسابداری پیمان های بلند به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق حسابداری پیمان های بلند به فرمت ورد و قابل ویرایش
حسابداری پیمان های بلند

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

نمونه گزارش مالی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه گزارش مالی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه به فرمت ورد و قابل ویرایش
گزارش مالی هیأت‌مدیره به مجمع‌عمومی عادی سالیانه

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق روشهای تنظیم بودجه به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق روشهای تنظیم بودجه به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق روشهای تنظیم بودجه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس قابل ویرایش

پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس قابل ویرایش
آئین نامه معاملات بورس

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به فرمت ورد و قابل ویرایش

آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به فرمت ورد و قابل ویرایش
آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پروژه اهمیت بودجه برای دولت به فرمت ورد و قابل ویرایش

پروژه اهمیت بودجه برای دولت به فرمت ورد و قابل ویرایش
پروژه اهمیت بودجه برای دولت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق انواع کابل های شبکه به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق انواع کابل های شبکه به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق انواع کابل های شبکه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید زیپ

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید زیپ
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید زیپ

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سیم و کابل برق

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سیم و کابل برق
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سیم و کابل برق

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید وت بلو - تولید چرم

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید وت بلو - تولید چرم
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید وت بلو تولید چرم

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان