پروژه 24  - دانلود تحقیق و پروژه

پروژه 24 - دانلود تحقیق و پروژه

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

تحقیق حسابداری - بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق حسابداری - بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق حسابداری بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پروژه تحقیقاتی با عنوان بورس اوراق بهادار به فرمت ورد و قابل ویرایش

پروژه تحقیقاتی با عنوان بورس اوراق بهادار به فرمت ورد و قابل ویرایش
بورس اوراق بهادار

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق بورس اوراق بهادار به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بورس اوراق بهادار به فرمت ورد و قابل ویرایش
بورس اوراق بهادار

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان به فرمت ورد و قابل ویرایش
بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

مطالعه و بررسی کاربرد بهای تمام شده خدمات درسیستم مدیریت منابع مالی و بودجه ریزی عملیاتی دربخش آزما یشگا ه مرکزآموزشی درما نی امیرالمومنین (ع) سمنان

مطالعه و بررسی کاربرد بهای تمام  شده  خدمات درسیستم مدیریت منابع مالی و بودجه ریزی عملیاتی دربخش آزما یشگا ه مرکزآموزشی درما نی امیرالمومنین (ع) سمنان
مطالعه و بررسی کاربرد بهای تمام شده خدمات درسیستم مدیریت منابع مالی و بودجه ریزی عملیاتی دربخش آزما یشگا ه مرکزآموزشی درما نی امیرالمومنین (ع) سمنان

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی به فرمت ورد و قابل ویرایش
بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

تحقیق بودجه 84 و ابهامات آن به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بودجه 84 و ابهامات آن به فرمت ورد و قابل ویرایش
بودجه 84 و ابهامات آن

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پروژه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در كشور آفریقای جنوبی به فرمت ورد و قابل ویرایش

پروژه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در كشور آفریقای جنوبی به فرمت ورد و قابل ویرایش
پروژه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در كشور آفریقای جنوبی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق درباره برنامه ریزی حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره برنامه ریزی حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش
برنامه ریزی حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق درباره آزمون های حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره آزمون های حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق درباره آزمون های حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

تحقیق بررسی وضعیت شرکت باما به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بررسی وضعیت شرکت باما به فرمت ورد و قابل ویرایش
بررسی وضعیت شرکت باما

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش
بررسی وضعیت اقتصادی ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری به فرمت ورد و قابل ویرایش
بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS) به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS) به فرمت ورد و قابل ویرایش
بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

توضیحات بیشتر

دانلود 71,500 تومان

تحقیق بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شركتهای بورسی لیزینگ و بانك به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شركتهای بورسی لیزینگ و بانك به فرمت ورد و قابل ویرایش
بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شركتهای بورسی لیزینگ و بانك

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق بررسی كارایی بازار سرمایه به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بررسی كارایی بازار سرمایه به فرمت ورد و قابل ویرایش
بررسی كارایی بازار سرمایه

توضیحات بیشتر

دانلود 65,000 تومان

تحقیق بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری به فرمت ورد و قابل ویرایش
بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها به فرمت ورد و قابل ویرایش
بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

تحقیق بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش
بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت سلسله تک سلولیها

پاورپوینت سلسله تک سلولیها
پاورپوینت سلسله تک سلولیها

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

تحقیق برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد شركت: شواهد وجود اثر مقیاس به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد شركت: شواهد وجود اثر مقیاس به فرمت ورد و قابل ویرایش
برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد شركت شواهد وجود اثر مقیاس

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

تحقیق حسابداری - برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد شركت: شواهد وجود اثر مقیاس به فرمت ورد

تحقیق حسابداری - برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد شركت: شواهد وجود اثر مقیاس به فرمت ورد
برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد شركت شواهد وجود اثر مقیاس

توضیحات بیشتر

دانلود 54,600 تومان

تحقیق کامل درباره بانک تجارت به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق کامل درباره بانک تجارت به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق کامل درباره بانک تجارت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 23,400 تومان

پاورپوینت عوامل موثر در سلامت

پاورپوینت عوامل موثر در سلامت
پاورپوینت عوامل موثر در سلامت

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

تحقیق بازاریابی در بازرگانی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بازاریابی در بازرگانی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق بازاریابی در بازرگانی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

تحقیق در مورد بازاریابی در ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق در مورد بازاریابی در ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق در مورد بازاریابی در ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 54,600 تومان

تحقیق مالیات بر درآمد به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق مالیات بر درآمد به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق مالیات بر درآمد به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری

پاورپوینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری
پاورپوینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت طبقه بندی مشاغل

پاورپوینت طبقه بندی مشاغل
پاورپوینت طبقه بندی مشاغل

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت زندگینامه وحشی بافقی

پاورپوینت زندگینامه وحشی بافقی
پاورپوینت زندگینامه وحشی بافقی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به فرمت ورد و قابل ویرایش

آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به فرمت ورد و قابل ویرایش
آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

آیین نامه معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به فرمت ورد و قابل ویرایش

آیین نامه معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به فرمت ورد و قابل ویرایش
آیین‌نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

آیین نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خرید در بورس اوراق بهادار به فرمت ورد

آیین نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خرید در بورس اوراق بهادار به فرمت ورد
آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار به فرمت ورد و قابل ویرایش

آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار به فرمت ورد و قابل ویرایش
آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار به فرمت ورد و قابل ویرایش

آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار به فرمت ورد و قابل ویرایش
آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به فرمت ورد و قابل ویرایش

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به فرمت ورد و قابل ویرایش
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی به فرمت ورد و قابل ویرایش
اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی

توضیحات بیشتر

دانلود 46,800 تومان

تحقیق درباره اوراق اجاره به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره اوراق اجاره به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق درباره اوراق اجاره به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

تحقیق اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه به فرمت ورد و قابل ویرایش
اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

تحقیق اهمیت بودجه برای دولت به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق اهمیت بودجه برای دولت به فرمت ورد و قابل ویرایش
اهمیت بودجه برای دولت

توضیحات بیشتر

دانلود 45,500 تومان

تحقیق اقتصاد بازار و توزیع درآمد به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق اقتصاد بازار و توزیع درآمد به فرمت ورد و قابل ویرایش
اقتصاد بازار و توزیع درآمد

توضیحات بیشتر

دانلود 33,800 تومان

تحقیق اقتصاد ایران از نگاه شاخص های كلان به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق اقتصاد ایران از نگاه شاخص های كلان به فرمت ورد و قابل ویرایش
اقتصاد ایران از نگاه شاخص های كلان

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

طرح لایه باز آگهی و اعلامیه ترحیم برای پدر

طرح لایه باز آگهی و اعلامیه ترحیم برای پدر
طرح لایه باز آگهی و اعلامیه ترحیم برای پدر

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق درباره اقتصاد آموزش به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره اقتصاد آموزش به فرمت ورد و قابل ویرایش
اقتصاد آموزش

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

تحقیق اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
اصول حاکم بر اسناد تجاری

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

تحقیق آشنایی با حسابداری به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق آشنایی با حسابداری به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق آشنایی با حسابداری به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق درباره آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی به فرمت ورد و قابل ویرایش
آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق درباره حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی به فرمت ورد

تحقیق درباره حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی به فرمت ورد
حسابداری صنعتی آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق درباره اشخاص حقیقی و اهلیت به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره اشخاص حقیقی و اهلیت به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق درباره اشخاص حقیقی و اهلیت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان