پروژه 24  - دانلود تحقیق و پروژه

پروژه 24 - دانلود تحقیق و پروژه

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته اقتصاد

تحقیق روشهای تنظیم بودجه به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق روشهای تنظیم بودجه به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق روشهای تنظیم بودجه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس قابل ویرایش

پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس قابل ویرایش
آئین نامه معاملات بورس

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به فرمت ورد و قابل ویرایش

آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به فرمت ورد و قابل ویرایش
آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پروژه اهمیت بودجه برای دولت به فرمت ورد و قابل ویرایش

پروژه اهمیت بودجه برای دولت به فرمت ورد و قابل ویرایش
پروژه اهمیت بودجه برای دولت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پاورپوینت ضرورت كار تیمی

پاورپوینت ضرورت كار تیمی
پاورپوینت ضرورت كار تیمی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

تحقیق بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 46,800 تومان

تحقیق با موضوع نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏ المللى به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏ المللى به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق با موضوع نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏ المللى به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

تحقیق نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الكترونیكی در بازرگانی خارجی ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الكترونیكی در بازرگانی خارجی ایران به فرمت ورد و قابل ویرایش
نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الكترونیكی در بازرگانی خارجی ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها به فرمت ورد و قابل ویرایش
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

تحقیق با موضوع مقررات مربوط به بودجه به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مقررات مربوط به بودجه به فرمت ورد و قابل ویرایش
مقررات مربوط به بودجه

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان به فرمت ورد و قابل ویرایش
مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع مفاسد مالی و پولشویی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مفاسد مالی و پولشویی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق با موضوع مفاسد اقتصادی و پولشویی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع معرفی شرکت تجاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع معرفی شرکت تجاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
معرفی شرکت تجاری

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق درباره مسئولیت اجتماعی شرکت ها به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره مسئولیت اجتماعی شرکت ها به فرمت ورد و قابل ویرایش
مسئولیت اجتماعی شرکت ها

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق درباره مرز میان پنهان و آشكار پولشویی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره مرز میان پنهان و آشكار پولشویی به فرمت ورد و قابل ویرایش
مرز میان پنهان و آشكار پولشویی

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پروژه کامل با موضوع مالیات به فرمت ورد و قابل ویرایش

پروژه کامل با موضوع مالیات به فرمت ورد و قابل ویرایش
پروژه کامل در مورد مالیات به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 65,000 تومان

پروژه کامل در مورد مالیات به فرمت ورد و قابل ویرایش

پروژه کامل در مورد مالیات به فرمت ورد و قابل ویرایش
پروژه کامل در مورد مالیات به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 65,000 تومان

پروژه رابطه بین مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی به فرمت ورد و قابل ویرایش

پروژه رابطه بین مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی به فرمت ورد و قابل ویرایش
مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

توضیحات بیشتر

دانلود 45,500 تومان

تحقیق در مورد مالیات مستقیم به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق در مورد مالیات مستقیم به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق در مورد مالیات مستقیم به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق کامل در مورد مالیات به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق کامل در مورد مالیات به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق کامل در مورد مالیات به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 52,000 تومان

تحقیق مالیات بر درآمد املاک به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق مالیات بر درآمد املاک به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق مالیات بر درآمد املاک به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

پژوهش مالیات بر درآمد املاک به فرمت ورد و قابل ویرایش

پژوهش مالیات بر درآمد املاک به فرمت ورد و قابل ویرایش
مالیات بر درآمد املاک

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

تحقیق درباره مالیات بر املاک به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره مالیات بر املاک به فرمت ورد و قابل ویرایش
مالیات بر املاك

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق درباره گلدکوئیست به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره گلدکوئیست به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق درباره گلدکوئیست به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق گزارش طرح های توجیهی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق گزارش طرح های توجیهی به فرمت ورد و قابل ویرایش
گزارش طرح های توجیهی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق درباره کنترل داخلی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره کنترل داخلی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق درباره کنترل داخلی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق كنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق كنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی به فرمت ورد و قابل ویرایش
كنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

قانون مالیاتهای مستقیم به فرمت ورد

قانون مالیاتهای مستقیم به فرمت ورد
قانون مالیاتهای مستقیم

توضیحات بیشتر

دانلود 65,000 تومان

تحقیق با موضوع ریشه های فقر و فساد به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع ریشه های فقر و فساد به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق با موضوع ریشه‌های فقر و فساد به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق فرق قیمتهای جهانی با قیمتها در جهان به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق فرق قیمتهای جهانی با قیمتها در جهان به فرمت ورد و قابل ویرایش
فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق فرایند تصمیم گیری خریدار ومصرف كننده به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق فرایند تصمیم گیری خریدار ومصرف كننده به فرمت ورد و قابل ویرایش
فرایند تصمیم گیری خریدار ومصرفكننده

توضیحات بیشتر

دانلود 65,000 تومان

تحقیق با موضوع فرار مالیاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع فرار مالیاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق با موضوع فرار مالیاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع كاداستر به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع كاداستر به فرمت ورد و قابل ویرایش
كاداستر

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق در مورد صنعت بورس به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق در مورد صنعت بورس به فرمت ورد و قابل ویرایش
صنعت بورس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق در مورد صندوق بین المللی پول به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق در مورد صندوق بین المللی پول به فرمت ورد و قابل ویرایش
صندوق بین‌المللی پول

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق با عنوان شکنندگی مالی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با عنوان شکنندگی مالی به فرمت ورد و قابل ویرایش
شکنندگی مالی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق سیاست سرمایه در گردش به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق سیاست سرمایه در گردش به فرمت ورد و قابل ویرایش
سیاست سرمایه در گردش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق سود هر سهم: چالش ها و فرصت ها به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق سود هر سهم: چالش ها و فرصت ها به فرمت ورد و قابل ویرایش
سود هر سهم چالش ها و فرصت ها

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق درباره سهام به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره سهام به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق درباره سهام به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق با موضوع حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق درباره تورم به فرمت مورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره تورم به فرمت مورد و قابل ویرایش
تحقیق درباره تورم به فرمت مورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

تحقیق با موضوع تورم به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تورم به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق با موضوع تورم به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پاورپوینت توانمندسازی و تفویض اختیار به کارکنان

پاورپوینت توانمندسازی و تفویض اختیار به کارکنان
پاورپوینت توانمندسازی و تفویض اختیار به کارکنان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت اقتصاد کوچ نشینان ایران

پاورپوینت اقتصاد کوچ نشینان ایران
پاورپوینت اقتصادکوچ نشینان ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت سرمایه گذاری بین شرکتها

پاورپوینت سرمایه گذاری بین شرکتها
پاورپوینت سرمایه گذاری بین شرکتها

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

کلیات علم اقتصاد

کلیات علم اقتصاد
کلیات علم اقتصاد

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

پاورپوینت استراتژیهای قیمت گذاری مربوط به درس: بازارشناسی و مسائل بازاریابی

پاورپوینت استراتژیهای قیمت گذاری مربوط به درس: بازارشناسی و مسائل بازاریابی
پاورپوینت استراتژیهای قیمت گذاری   مربوط به درس بازارشناسی و مسائل بازاریابی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت مقدمه ای بر خدمات ارزی

پاورپوینت مقدمه ای بر خدمات ارزی
پاورپوینت مقدمه ای بر خدمات ارزی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت عوامل اقتصادی موثر برجریان پول و سرمایه (تحولات - تورم – تغییرات نرح بهره)

پاورپوینت عوامل اقتصادی موثر برجریان پول و سرمایه (تحولات - تورم – تغییرات نرح بهره)
پاورپوینت عوامل اقتصادی موثر برجریان پول و سرمایه (تحولات تورم – تغییرات نرح بهره )

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نقش استراتژی توسعه صنعتی در توسعه اقتصادی

نقش استراتژی توسعه صنعتی در توسعه اقتصادی
سابقه اولیه برنامه‌ریزی اقتصادی برای دستیابی به توسعه به صورت مدون و سازمان‌یافته متعلق به كشور شوروی سابق بوده و مربوط به قبل از جنگ جهانی دوم می‌باشد پس از پایان جنگ جهانی دوم و تحولات و تغییرات بسیار زیاد در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بخصوص مرزبندی‌های جدید بین‌المللی، بستر مناسبی برای ظهور و بروز ایده‌ها، نظریه‌پردازی‌ها، مدل‌ها و الگوهای

توضیحات بیشتر

دانلود 22,100 تومان