پروژه 24  - دانلود تحقیق و پروژه

پروژه 24 - دانلود تحقیق و پروژه

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته تولیدی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کاغذ تایپ لاینر و وایت تایپ - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کاغذ تایپ لاینر و وایت تایپ - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کاغذ تایپ لاینر و وایت تایپ مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گل و گیاه گلخانه ای - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گل و گیاه گلخانه ای -  مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گل و گیاه گلخانه ای مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گچ ساختمانی به روش سنتی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گچ ساختمانی به روش سنتی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گچ ساختمانی به روش سنتی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گچ قالب سازی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گچ قالب سازی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گچ قالب سازی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید فرش پشمی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید فرش پشمی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید فرش پشمی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید فرش چله ابریشم - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید فرش چله ابریشم - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید فرش چله ابریشم مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید دستمال کاغذی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید دستمال کاغذی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید دستمال کاغذی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی پرورش بره پرواری ظرفیت 750 راس - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی پرورش بره پرواری ظرفیت 750 راس - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی راه اندازی پرورش بره پرواری ظرفیت 750 راس مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی بسته بندی آجیل و خشکبار ظرفیت 1000 تن - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی بسته بندی آجیل و خشکبار ظرفیت 1000 تن - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی بسته بندی آجیل و خشکبار ظرفیت 1000 تن مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی بسته بندی آجیل و خشکبار ظرفیت 500 تن - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی بسته بندی آجیل و خشکبار ظرفیت 500 تن - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی بسته بندی آجیل و خشکبار ظرفیت 500 تن مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید و بسته بندی ادوات کشاورزی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی تولید و بسته بندی ادوات کشاورزی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی تولید و بسته بندی ادوات کشاورزی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید کیف - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید کیف - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید کیف مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید سیبک - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید سیبک - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید سیبک مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید چراغ های خیابانی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید چراغ های خیابانی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید چراغ های خیابانی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید پشم شیشه - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید پشم شیشه - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید پشم شیشه مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید برف پاک کن خودرو - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید برف پاک کن خودرو - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید برف پاک کن خودرو مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید زیپ

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید زیپ
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید زیپ

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید توری فلزی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید توری فلزی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید توری فلزی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید دستمال کاغذی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید دستمال کاغذی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید دستمال کاغذی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تریکو کشباف - لباس زنانه و مردانه

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تریکو کشباف - لباس زنانه و مردانه
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تریکو کشباف لباس زنانه و مردانه

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید شلوار جین

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید شلوار جین
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید شلوار جین

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید روفرشی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید روفرشی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید روفرشی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید روبان بافی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید روبان بافی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید روبان بافی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پوشش دهی تحت خلاء

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پوشش دهی تحت خلاء
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پوشش دهی تحت خلاء

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پیراهن مردانه

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پیراهن مردانه
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پیراهن مردانه

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پشم ریسی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پشم ریسی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پشم ریسی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید توری پشه بند

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید توری پشه بند
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید توری پشه بند

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پارتیشن

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پارتیشن
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پارتیشن

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پرده راشل

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پرده راشل
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پرده راشل

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید واحد پنبه پاک کنی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید واحد پنبه پاک کنی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید واحد پنبه پاک کنی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید دستگاه علف بر

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید دستگاه علف بر
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید دستگاه علف بر

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید نخ فانتزی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید نخ فانتزی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید نخ فانتزی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تولید میلگرد از ضایعات

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تولید میلگرد از ضایعات
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تولید میلگرد از ضایعات

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید ماکو و چوب ضربه

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید ماکو و چوب ضربه
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید ماکو و چوب ضربه

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لباس زیر (سری دوزی)

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لباس زیر (سری دوزی)
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لباس زیر ( سری دوزی )

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لایه روی پوشک و نوار بهداشتی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لایه روی پوشک و نوار بهداشتی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لایه روی پوشک و نوار بهداشتی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لحاف، تشک و بالش

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لحاف، تشک و بالش
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لحاف ، تشک و بالش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی

طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی
طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاه و کلش

طرح توجیهی تولید کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاه و کلش
طرح توجیهی تولید کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاه و کلش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کیف

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کیف
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کیف

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید کارتن از ورق آماده

طرح توجیهی تولید کارتن از ورق آماده
طرح توجیهی تولید کارتن از ورق آماده

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید کاغذ سمباده

طرح توجیهی تولید کاغذ سمباده
طرح توجیهی تولید کاغذ سمباده

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری

طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری
طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید دستکش چرمی

طرح توجیهی تولید دستکش چرمی
طرح توجیهی تولید دستکش چرمی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید لباس کودک

طرح توجیهی تولید لباس کودک
طرح توجیهی تولید لباس کودک

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح تولید پنجره های PVC

طرح تولید پنجره های PVC
طرح تولید پنجره های PVC

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سیم ظرفشویی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سیم ظرفشویی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سیم ظرفشویی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید سوزن سنجاق و کلیپس

طرح توجیهی تولید سوزن سنجاق و کلیپس
طرح توجیهی تولید سوزن سنجاق و کلیپس

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید دوشاخه جلو دوچرخه

طرح توجیهی تولید دوشاخه جلو دوچرخه
طرح توجیهی تولید دوشاخه جلو دوچرخه

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان