پروژه 24  - دانلود تحقیق و پروژه

پروژه 24 - دانلود تحقیق و پروژه

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پاورپوینت روش تربیتی اعطای بینش

پاورپوینت روش تربیتی اعطای بینش
پاورپوینت روش تربیتی اعطای بینش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت ایجاد انگیزش

پاورپوینت ایجاد انگیزش
پاورپوینت ایجاد انگیزش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پاورپوینت اجزا آموزش موفق

پاورپوینت اجزا آموزش موفق
پاورپوینت اجزا آموزش موفق

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت مدیریت هیجانات

پاورپوینت مدیریت هیجانات
پاورپوینت مدیریت هیجانات

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پروتکل واقعیت درمانی - پروتکل واقعیت درمانی گروهی

پروتکل واقعیت درمانی - پروتکل واقعیت درمانی گروهی
دانلود پروتکل واقعیت درمانی پروتکل مشاوره گروهی واقعیت درمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 72,800 تومان

بسته آموزشی کنترل خشم - پروتکل مهارت کنترل خشم

بسته آموزشی کنترل خشم - پروتکل مهارت کنترل خشم
پروتکل کنترل خشم پروتکل درمانی کنترل خشم پروتکل گروه درمانی کنترل خشم پکیج کنترل خشم جلسات کنترل خشم

توضیحات بیشتر

دانلود 72,800 تومان

پروتکل تاب آوری - پکیج تاب آوری

پروتکل تاب آوری - پکیج تاب آوری
دانلود پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستین پکیج آموزشی تاب آوری پروتکل آموزش تاب آوری

توضیحات بیشتر

دانلود 85,800 تومان

پروتکل درمانی اختلال اضطراب اجتماعی - درمان اضطراب اجتماعی با cbt

پروتکل درمانی اختلال اضطراب اجتماعی - درمان اضطراب اجتماعی با cbt
پروتکل درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 71,500 تومان

پروتکل درمانی وسواس کودکان - پروتکل آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد act

پروتکل درمانی وسواس کودکان - پروتکل آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد act
پروتکل درمان وسواس کودکان با رویکرد ACT پروتکل درمان وسواس کودکان پروتکل درمانی وسواس کودکان

توضیحات بیشتر

دانلود 72,800 تومان

پکیج درمان وسواس - درمان وسواس با روش act

پکیج درمان وسواس - درمان وسواس با روش act
پروتکل درمان وسواس با اکت پروتکل درمان وسواس با شیوه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

توضیحات بیشتر

دانلود 71,500 تومان

پروتکل گروه درمانی وسواس - پروتکل درمان وسواس با رویکرد شناختی رفتاری

پروتکل گروه درمانی وسواس - پروتکل درمان وسواس با رویکرد شناختی رفتاری
پروتکل گروه درمانی وسواس پروتکل درمان cbt وسواس پروتکل درمان شناختی رفتاری وسواس pdf

توضیحات بیشتر

دانلود 72,800 تومان

پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی - درمان افسردگی با گروه درمانی

پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی - درمان افسردگی با گروه درمانی
گروه درمانی افسردگی پروتکل گروه درمانی افسردگی گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی

توضیحات بیشتر

دانلود 66,300 تومان

درمان اکت برای افسردگی - پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

درمان اکت برای افسردگی - پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی
درمان افسردگی با روش اکت پکیج درمانی اکت جلسات درمانی اکت

توضیحات بیشتر

دانلود 72,800 تومان

درمان فعال سازی رفتاری برای افسردگی - پروتکل فعال سازی رفتاری افسردگی

درمان فعال سازی رفتاری برای افسردگی - پروتکل فعال سازی رفتاری افسردگی
پروتکل فعال سازی رفتاری افسردگی فعال سازی رفتاری برای درمان افسردگی فعال سازی رفتاری در افسردگی

توضیحات بیشتر

دانلود 71,500 تومان

پروتکل درمانی افسردگی cbt - پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری

پروتکل درمانی افسردگی cbt - پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری
پروتکل درمان افسردگی با رویکرد cbt

توضیحات بیشتر

دانلود 71,500 تومان

فرم مصاحبه بالینی mse - فرم معاینه وضعیت روانی

فرم مصاحبه بالینی mse - فرم معاینه وضعیت روانی
فرم مصاحبه بالینی بر اساس خلاصه روانپزشکی کاپلان فرم مصاحبه بالینی

توضیحات بیشتر

دانلود 16,900 تومان

فرم خام مصاحبه بالینی کودک - فرم مصاحبه تشخیصی کودک

فرم خام مصاحبه بالینی کودک - فرم مصاحبه تشخیصی کودک
فرم مصاحبه بالینی کودک

توضیحات بیشتر

دانلود 18,200 تومان

نمونه مصاحبه با کودک - یک نمونه مصاحبه بالینی با کودک

نمونه مصاحبه با کودک - یک نمونه مصاحبه بالینی با کودک
نمونه شرح حال کودک نمونه مصاحبه بالینی کودک

توضیحات بیشتر

دانلود 18,200 تومان

نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد (دو نمونه)

نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد (دو نمونه)
شرح حال یک معتاد نمونه مصاحبه با فرد معتاد

توضیحات بیشتر

دانلود 37,700 تومان

شرح حال یک معتاد - کیس اعتیاد (نمونه دوم)

شرح حال یک معتاد - کیس اعتیاد (نمونه دوم)
نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد کیس اعتیاد

توضیحات بیشتر

دانلود 27,300 تومان

کیس ویژه اعتیاد - نمونه مصاحبه با فرد معتاد (نمونه اول)

کیس ویژه اعتیاد - نمونه مصاحبه با فرد معتاد (نمونه اول)
کیس ویژه اعتیاد نمونه کیس اعتیاد

توضیحات بیشتر

دانلود 27,300 تومان

نمونه مصاحبه با بیمار دوقطبی - کیس اختلال دوقطبی

نمونه مصاحبه با بیمار دوقطبی - کیس اختلال دوقطبی
نمونه مصاحبه با بیمار دوقطبی نمونه مصاحبه بالینی دوقطبی نمونه شرح حال بیمار دوقطبی مصاحبه با بیمار دوقطبی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,100 تومان

نمونه کیس اضطراب فراگیر + نمونه کیس اختلال وحشت زدگی (دو نمونه)

نمونه کیس اضطراب فراگیر + نمونه کیس اختلال وحشت زدگی (دو نمونه)
نمونه ای از اضطراب نمونه مصاحبه اضطراب

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

مصاحبه با بیمار پانیک - نمونه مصاحبه اختلال وحشت زدگی (نمونه دوم)

مصاحبه با بیمار پانیک - نمونه مصاحبه اختلال وحشت زدگی (نمونه دوم)
نمونه کیس پانیک نمونه کیس اختلال وحشت زدگی

توضیحات بیشتر

دانلود 23,400 تومان

نمونه مصاحبه بالینی اضطراب فراگیر - نمونه مصاحبه اضطراب (نمونه اول)

نمونه مصاحبه بالینی اضطراب فراگیر - نمونه مصاحبه اضطراب (نمونه اول)
نمونه اختلال اضطراب فراگیر نمونه کیس اضطراب فراگیر

توضیحات بیشتر

دانلود 23,400 تومان

نمونه مصاحبه افسردگی - کیس استادی افسردگی (دو نمونه)

نمونه مصاحبه افسردگی - کیس استادی افسردگی (دو نمونه)
نمونه مصاحبه تشخیصی افسردگی

توضیحات بیشتر

دانلود 27,300 تومان

کیس افسردگی - نمونه مصاحبه بالینی با بیمار افسرده (نمونه دوم)

کیس افسردگی - نمونه مصاحبه بالینی با بیمار افسرده (نمونه دوم)
نمونه مصاحبه بالینی افسردگی

توضیحات بیشتر

دانلود 18,200 تومان

نمونه مصاحبه بالینی وسواس (دو نمونه گزارش کار)

نمونه مصاحبه بالینی وسواس (دو نمونه گزارش کار)
نمونه شرح حال کامل بیمار وسواسی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

نمونه مصاحبه بالینی وسواس pdf (نمونه دوم)

نمونه مصاحبه بالینی وسواس pdf (نمونه دوم)
شرح حال بیمار وسواس فکری

توضیحات بیشتر

دانلود 22,100 تومان

نمونه مصاحبه وسواس - مصاحبه با کیس وسواس (نمونه اول)

نمونه مصاحبه وسواس - مصاحبه با کیس وسواس (نمونه اول)
نمونه مصاحبه بالینی وسواس

توضیحات بیشتر

دانلود 22,100 تومان

پاورپوینت مدیریت استرس

پاورپوینت مدیریت استرس
پاورپوینت مدیریت استرس

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان

پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان
پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان

پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان
پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت گشتالت درمانی

پاورپوینت گشتالت درمانی
پاورپوینت گشتالت درمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت فروش موفق و فروشنده موفق

پاورپوینت فروش موفق و فروشنده موفق
پاورپوینت فروش موفق و فروشنده موفق

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

ازمایش مهارت انگشتان دست - ازمایش مهارت حرکتی (توضیحات آزمایش + دو نمونه گزارش کار)

ازمایش مهارت انگشتان دست - ازمایش مهارت حرکتی (توضیحات آزمایش + دو نمونه گزارش کار)
ازمایش مهارت حرکتی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

آزمون سنجش مهارت انگشتان (توضیحات آزمایش + یک نمونه گزارش کار)

آزمون سنجش مهارت انگشتان (توضیحات آزمایش + یک نمونه گزارش کار)
آزمایش سنجش مهارت انگشتانی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

آزمایش بررسی مهارت های حرکتی و هماهنگی چشم و دست - گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست

آزمایش بررسی مهارت های حرکتی و هماهنگی چشم و دست - گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست
گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

آزمایش اندازه گیری زمان واکنش - آزمایش سنجش زمان واکنش (دو نمونه گزارش کار)

آزمایش اندازه گیری زمان واکنش - آزمایش سنجش زمان واکنش (دو نمونه گزارش کار)
ازمایش زمان واکنش در روانشناسی تجربی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

ازمایش زمان واکنش در روانشناسی تجربی - آزمایش اندازه گیری زمان های واکنش

ازمایش زمان واکنش در روانشناسی تجربی - آزمایش اندازه گیری زمان های واکنش
گزارش کار زمان واکنش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

آزمایش تخمین زمان روانشناسی تجربی

آزمایش تخمین زمان روانشناسی تجربی
ازمایش تخمین زمان روانشناسی تجربی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

آزمایش دقت هدف گیری

آزمایش دقت هدف گیری
گزارش کار آزمایش دقت هدف گیری و وسعت حرکات غیر ارادی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

آزمایش تخمین فاصله

آزمایش تخمین فاصله
آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله آزمایش ادراک فاصله روانشناسی تجربی آزمایش سنجش دقت آزمایش تخمین فاصله آزمایش ادراک فاصله ادراک فاصله گزارش کار آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

گزارش کار تست سرعت ضربه زدن

گزارش کار تست سرعت ضربه زدن
گزارش کار تست سرعت ضربه زدن

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

گزارش کار آزمایش حرکت ظاهری

گزارش کار آزمایش حرکت ظاهری
گزارش کار آزمایش حرکت القایی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

آزمایش آستانه ادراکی سوسو - آزمایش سنجش ادراک سوسو (دو نمونه گزارش کار)

آزمایش آستانه ادراکی سوسو - آزمایش سنجش ادراک سوسو (دو نمونه گزارش کار)
دو نمونه ازمایش سوسو زدن

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

آزمایش ادراک سوسو - آزمایش ارزیابی آستانه تشخیص نور چشمک‌زن

آزمایش ادراک سوسو - آزمایش ارزیابی آستانه تشخیص نور چشمک‌زن
آزمایش ارزیابی آستانه تشخیص نور چشمک‌زن

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

آزمایش احساس سرما و گرما روانشناسی تجربی

آزمایش احساس سرما و گرما روانشناسی تجربی
گزارش کار آزمایش احساس سرما و گرما

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

گزارش کار آزمایش تعارض

گزارش کار آزمایش تعارض
آزمایش تعارض نگار

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

آزمایش تضاد و پس تصویرها -آزمایش اثر مکان بر ادراک - آزمایش اثر زمان بر ادراک (دو نمونه گزارش کار)

آزمایش تضاد و پس تصویرها -آزمایش اثر مکان بر ادراک - آزمایش اثر زمان بر ادراک (دو نمونه گزارش کار)
گزارش کار تضاد و پس تصویر

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان