پروژه 24  - دانلود تحقیق و پروژه

پروژه 24 - دانلود تحقیق و پروژه

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته روانشناسی و علوم تربیتی

نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد (دو نمونه)

نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد (دو نمونه)
شرح حال یک معتاد نمونه مصاحبه با فرد معتاد

توضیحات بیشتر

دانلود 85,800 تومان

شرح حال یک معتاد - کیس اعتیاد (نمونه دوم)

شرح حال یک معتاد - کیس اعتیاد (نمونه دوم)
نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد کیس اعتیاد

توضیحات بیشتر

دانلود 58,500 تومان

کیس ویژه اعتیاد - نمونه مصاحبه با فرد معتاد (نمونه اول)

کیس ویژه اعتیاد - نمونه مصاحبه با فرد معتاد (نمونه اول)
کیس ویژه اعتیاد نمونه کیس اعتیاد

توضیحات بیشتر

دانلود 57,200 تومان

نمونه مصاحبه با بیمار دوقطبی - کیس اختلال دوقطبی

نمونه مصاحبه با بیمار دوقطبی - کیس اختلال دوقطبی
نمونه مصاحبه با بیمار دوقطبی نمونه مصاحبه بالینی دوقطبی نمونه شرح حال بیمار دوقطبی مصاحبه با بیمار دوقطبی

توضیحات بیشتر

دانلود 74,100 تومان

نمونه کیس اضطراب فراگیر + نمونه کیس اختلال وحشت زدگی (دو نمونه)

نمونه کیس اضطراب فراگیر + نمونه کیس اختلال وحشت زدگی (دو نمونه)
نمونه ای از اضطراب نمونه مصاحبه اضطراب

توضیحات بیشتر

دانلود 87,100 تومان

مصاحبه با بیمار پانیک - نمونه مصاحبه اختلال وحشت زدگی (نمونه دوم)

مصاحبه با بیمار پانیک - نمونه مصاحبه اختلال وحشت زدگی (نمونه دوم)
نمونه کیس پانیک نمونه کیس اختلال وحشت زدگی

توضیحات بیشتر

دانلود 72,800 تومان

نمونه مصاحبه بالینی اضطراب فراگیر - نمونه مصاحبه اضطراب (نمونه اول)

نمونه مصاحبه بالینی اضطراب فراگیر - نمونه مصاحبه اضطراب (نمونه اول)
نمونه اختلال اضطراب فراگیر نمونه کیس اضطراب فراگیر

توضیحات بیشتر

دانلود 71,500 تومان

نمونه مصاحبه افسردگی - کیس استادی افسردگی (دو نمونه)

نمونه مصاحبه افسردگی - کیس استادی افسردگی (دو نمونه)
نمونه مصاحبه تشخیصی افسردگی

توضیحات بیشتر

دانلود 85,800 تومان

کیس افسردگی - نمونه مصاحبه بالینی با بیمار افسرده (نمونه دوم)

کیس افسردگی - نمونه مصاحبه بالینی با بیمار افسرده (نمونه دوم)
نمونه مصاحبه بالینی افسردگی

توضیحات بیشتر

دانلود 71,500 تومان

نمونه مصاحبه بالینی وسواس (دو نمونه گزارش کار)

نمونه مصاحبه بالینی وسواس (دو نمونه گزارش کار)
نمونه شرح حال کامل بیمار وسواسی

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

نمونه مصاحبه بالینی وسواس pdf (نمونه دوم)

نمونه مصاحبه بالینی وسواس pdf (نمونه دوم)
شرح حال بیمار وسواس فکری

توضیحات بیشتر

دانلود 85,800 تومان

نمونه مصاحبه وسواس - مصاحبه با کیس وسواس (نمونه اول)

نمونه مصاحبه وسواس - مصاحبه با کیس وسواس (نمونه اول)
نمونه مصاحبه بالینی وسواس

توضیحات بیشتر

دانلود 71,500 تومان

پاورپوینت مدیریت استرس

پاورپوینت مدیریت استرس
پاورپوینت مدیریت استرس

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان

پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان
پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان

پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان
پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت گشتالت درمانی

پاورپوینت گشتالت درمانی
پاورپوینت گشتالت درمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت فروش موفق و فروشنده موفق

پاورپوینت فروش موفق و فروشنده موفق
پاورپوینت فروش موفق و فروشنده موفق

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

ازمایش مهارت انگشتان دست - ازمایش مهارت حرکتی (توضیحات آزمایش + دو نمونه گزارش کار)

ازمایش مهارت انگشتان دست - ازمایش مهارت حرکتی (توضیحات آزمایش + دو نمونه گزارش کار)
ازمایش مهارت حرکتی

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

آزمون سنجش مهارت انگشتان (توضیحات آزمایش + یک نمونه گزارش کار)

آزمون سنجش مهارت انگشتان (توضیحات آزمایش + یک نمونه گزارش کار)
آزمایش سنجش مهارت انگشتانی

توضیحات بیشتر

دانلود 100,100 تومان

آزمایش بررسی مهارت های حرکتی و هماهنگی چشم و دست - گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست

آزمایش بررسی مهارت های حرکتی و هماهنگی چشم و دست - گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست
گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

آزمایش اندازه گیری زمان واکنش - آزمایش سنجش زمان واکنش (دو نمونه گزارش کار)

آزمایش اندازه گیری زمان واکنش - آزمایش سنجش زمان واکنش (دو نمونه گزارش کار)
ازمایش زمان واکنش در روانشناسی تجربی

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

ازمایش زمان واکنش در روانشناسی تجربی - آزمایش اندازه گیری زمان های واکنش

ازمایش زمان واکنش در روانشناسی تجربی - آزمایش اندازه گیری زمان های واکنش
گزارش کار زمان واکنش

توضیحات بیشتر

دانلود 100,100 تومان

آزمایش تخمین زمان روانشناسی تجربی

آزمایش تخمین زمان روانشناسی تجربی
ازمایش تخمین زمان روانشناسی تجربی

توضیحات بیشتر

دانلود 101,400 تومان

آزمایش دقت هدف گیری

آزمایش دقت هدف گیری
گزارش کار آزمایش دقت هدف گیری و وسعت حرکات غیر ارادی

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

آزمایش تخمین فاصله

آزمایش تخمین فاصله
آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله آزمایش ادراک فاصله روانشناسی تجربی آزمایش سنجش دقت آزمایش تخمین فاصله آزمایش ادراک فاصله ادراک فاصله گزارش کار آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

گزارش کار تست سرعت ضربه زدن

گزارش کار تست سرعت ضربه زدن
گزارش کار تست سرعت ضربه زدن

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

گزارش کار آزمایش حرکت ظاهری

گزارش کار آزمایش حرکت ظاهری
گزارش کار آزمایش حرکت القایی

توضیحات بیشتر

دانلود 87,100 تومان

آزمایش آستانه ادراکی سوسو - آزمایش سنجش ادراک سوسو (دو نمونه گزارش کار)

آزمایش آستانه ادراکی سوسو - آزمایش سنجش ادراک سوسو (دو نمونه گزارش کار)
دو نمونه ازمایش سوسو زدن

توضیحات بیشتر

دانلود 100,100 تومان

آزمایش ادراک سوسو - آزمایش ارزیابی آستانه تشخیص نور چشمک‌زن

آزمایش ادراک سوسو - آزمایش ارزیابی آستانه تشخیص نور چشمک‌زن
آزمایش ارزیابی آستانه تشخیص نور چشمک‌زن

توضیحات بیشتر

دانلود 85,800 تومان

آزمایش احساس سرما و گرما روانشناسی تجربی

آزمایش احساس سرما و گرما روانشناسی تجربی
گزارش کار آزمایش احساس سرما و گرما

توضیحات بیشتر

دانلود 85,800 تومان

گزارش کار آزمایش تعارض

گزارش کار آزمایش تعارض
آزمایش تعارض نگار

توضیحات بیشتر

دانلود 100,100 تومان

آزمایش تضاد و پس تصویرها -آزمایش اثر مکان بر ادراک - آزمایش اثر زمان بر ادراک (دو نمونه گزارش کار)

آزمایش تضاد و پس تصویرها -آزمایش اثر مکان بر ادراک - آزمایش اثر زمان بر ادراک (دو نمونه گزارش کار)
گزارش کار تضاد و پس تصویر

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

آزمایش تضاد و پس تصویرها روانشناسی تجربی (نمونه دوم)

آزمایش تضاد و پس تصویرها روانشناسی تجربی (نمونه دوم)
آزمون تضاد و پس تصویر

توضیحات بیشتر

دانلود 87,100 تومان

گزارش کار تضاد و پس تصویر (نمونه اول)

گزارش کار تضاد و پس تصویر (نمونه اول)
آزمایش تضاد و پس تصویرها روانشناسی تجربی

توضیحات بیشتر

دانلود 83,200 تومان

آزمایش تلقین پذیری در روانشناسی تجربی

آزمایش تلقین پذیری در روانشناسی تجربی
آزمایش تلقین پذیری روانشناسی تجربی

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

آزمون مهارت سنج حلقه ای موید - سنجش مهارت انگشتان دست

آزمون مهارت سنج حلقه ای موید - سنجش مهارت انگشتان دست
آزمون مهارت سنج حلقه ای موئد

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی

آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی
گزارش کار آزمایش سطح آرزو

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

آستانه مطلق تماس و آستانه مطلق شنوایی

آستانه مطلق تماس و آستانه مطلق شنوایی
گزارش کار آزمایش آستانه مطلق تماس و گزارش کار آستانه مطلق شنوایی

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

پاورپوینت كارگاه برنامه ریزی و تدوین طرح درس

پاورپوینت كارگاه برنامه ریزی و تدوین طرح درس
پاورپوینت كارگاه برنامه ریزی و تدوین طرح درس

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت انگاره خارپشت

پاورپوینت انگاره خارپشت
پاورپوینت انگاره خارپشت

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان

پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان
پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جدید

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جدید
پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جدید

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

آزمایش سنجش آستانه مطلق شنوایی

آزمایش سنجش آستانه مطلق شنوایی
آستانه مطلق شنوایی

توضیحات بیشتر

دانلود 100,100 تومان

آزمایش آستانه مطلق

آزمایش آستانه مطلق
ازمایش حساسیت پوستی استانه مطلق تماس

توضیحات بیشتر

دانلود 100,100 تومان

درس روانشناسی سلامت

درس روانشناسی سلامت
درس روانشناسی سلامت

توضیحات بیشتر

دانلود 50,700 تومان

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی
روانشناسی تجربی

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

آسیب شناسی روانی(1)

آسیب شناسی روانی(1)
آسیب شناسی روانی(1)

توضیحات بیشتر

دانلود 42,900 تومان

روانشناسی سلامت

روانشناسی سلامت
روانشناسی سلامت

توضیحات بیشتر

دانلود 57,200 تومان

تصاویر آزمون cat

تصاویر آزمون cat
دانلود تصاویر آزمون cat

توضیحات بیشتر

دانلود 101,400 تومان

اختلالات شخصیت

اختلالات شخصیت
اختلالات شخصیت

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان